PSI PSSE  

POZNAJ OFERTĘ
NADNOTECKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO
W PATERKU

W Kujawsko - Pomorskim powstał marszałkowski Regionalny Fundusz Szkoleniowy, udzielający małym i średnim przedsiębiorstwom wsparcia na kształcenie kadr oraz optymalizację biznesową i budowanie strategii rozwojowych. Na podniesienie kwalifikacji jednego pracownika będzie można dostać nawet 5 000 złotych. System właśnie startuje, pierwszy nabór wniosków jeszcze we wrześniu. Do podziału 25 milionów złotych. 

- Uruchamiamy system, dzięki któremu małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły wybrać sobie dobrany za każdym razem indywidualnie, skrojony na miarę pakiet prorozwojowego wsparcia. To szansa także dla pracowników tych firm, którzy skorzystają z możliwości profesjonalnego rozwoju. Celujemy w sektory o najwyższym potencjale generowania miejsc pracy, pamiętając o pracownikach w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy - podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

Ze wsparcia skorzysta 1,5 tysiąca firm i ponad 6 tysięcy zatrudnionych, w tym osoby w wieku 50 plus i osoby o niskich kwalifikacjach. Dofinansowanie w wysokości 50-80% poniesionych kosztów, będzie można przeznaczyć na fachowe szkolenia i studia podyplomowe pracowników oraz wsparcie doradczo-szkoleniowe dla managementu ukierunkowane na rozwój, zmianę profilu działalności i optymalizację zarządzania w firmie.

Pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie zostanie przeprowadzony w dniach 25-29 września, alokacja w nim wynosi 800 tysięcy złotych.

Wyłonionym w konkursie operatorem funduszu jest Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego (szczegółowe informacje na stronie www TARR)

Źródło: Biuro Prasowe Urzedu Marszałkowskiego (www.kujawsko-pomorskie.pl)