PSI PSSE  

POZNAJ OFERTĘ
NADNOTECKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO
W PATERKU

Dnia 19 grudnia 2016 r. miało miejsce podpisanie drugiej umowy na tereny inwestycyjne w Nadnoteckim Parku Przemysłowym w Paterku. Umowa została zawarta w formie aktu notarialnego pomiędzy Gminą reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Sławomira Napierałę, a Spółką Zelan Sp. z o.o., reprezentowaną przez Antoniego Zielińskiego. Spółka pozyskała działkę o pow. 3 ha pod prowadzenie działalności gospodarczej branży tworzyw sztucznych.