PSI PSSE  

POZNAJ OFERTĘ
NADNOTECKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO
W PATERKU

W styczniu 2018 r. Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie z Gminą Nakło nad Notecią i Gminą Sępólno Krajeńskie rozpoczęła realizację projektu pn. "Promowanie województwa kujawsko - pomorskiego jako przyjaznego przedsiębiorstwom dzięki promocji terenów inwestycyjnych położonych w Toruniu, Sępólnie Krajeńskim oraz Nakle nad Notecią", dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020.

Cel i przedmiot projektu:

Celem projektu jest zwiększenie rozpoznawalności woj. kujawsko - pomorskiego na mapie Polski i Europy, jako miejsca o wysokim potencjale inwestycyjnym oraz budowa marki gospodarczej województwa i promocja województwa jako przyjaznego Inwestorowi w sferze tworzenia przestrzeni inwestycyjnych oraz zaplecza infrastrukturalnego dla rozwoju przedsiębiorczości.

Projekt dotyczy promocji gospodarczej woj. kujawsko - pomorskiego, a ściśle promocji terenów inwestycyjnych będących w gestii Konsorcjum tj. TARR S.A., Gmin: Sępólno Krajeńskie i Nakło nad Notecią. Tereny inwestycyjne usytuowane są na terenie Gminy Miasta Toruń (tereny inwestycyjne przy ul. Gen. W. Andersa o powierzchni ok. 17 ha, całkowita powierzchnia terenów z uwzględnieniem terenów komunikacyjnych, dróg to ok. 21 ha), powiatu sępóleńskiego (tereny inwestycyjne położone w Gminie Sępólno Krajeńskie o łącznej powierzchni ok. 7 ha, całkowita powierzchnia terenów to ok. 8 ha) i powiatu nakielskiego (tereny inwestycyjne położone w Gminie Nakło nad Notecią o powierzchni ok. 20 ha, całkowita powierzchnia terenów ok. 25 ha, uzbrojonych w niezbędną infrastrukturę techniczną).

Działania projektu:

Całość działań promocyjno - informacyjnych realizowanych w ramach projektu można określić mianem kampanii reklamowo - promocyjnej, w ramach której przewiduje się m.in. następujące zadania:

1. Udział w krajowych imprezach targowo - wystawienniczych o zasięgu krajowym i międzynarodowym w charakterze wystawcy,
2. Działania promocyjne:
a) wykonanie i wykorzystanie filmu promocyjnego,
b)kampania w mediach (TV, radio),
c) kampania internetowa,
d) kampania billboardowa,
e) kampania prasowa - publikacje/reklamy w prasie branżowej,
f) wykonanie materiałów promocyjnych,
g) organizacje konferencji, udział w konferencjach w charakterze prelegenta,
3. Udział w szkoleniach, konferencjach dot. podejmowania skutecznych działań marketingowych w promocji terenów inwestycyjnych i pozyskiwania, utrzymania inwestorów.

Okres realizacji projektu: 01.01.2018 - 30.09.2019 r.

Zapraszamy do kontaktu:
Biuro Projektu Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
Toruński Park Technologiczny
ul. Włocławska 167, pok. 244
87-100 Toruń
(56) 699-54-77