PSI PSSE  

POZNAJ OFERTĘ
NADNOTECKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO
W PATERKU

Dnia 28.11.2017 r. została zawarta czwarta umowa na tereny inwestycyjne w Nadnoteckim Parku Przemysłowym w Paterku. Umowa została zawarta w formie aktu notarialnego pomiędzy Gminą Nakło nad Notecią reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy


Sławomira Napierałę a Pauliną Malikowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Paulina Malikowska "PAULLA" z siedzibą w Paterku. Firma pozyskała działkę o pow. 1,0000 ha na potrzeby prowadzenia przedsiębiorstwa produkcyjno usługowo handlowego.