PSI PSSE  

POZNAJ OFERTĘ
NADNOTECKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO
W PATERKU

Pod koniec roku 2016 Prezes Rady Ministrów Pani Beata Szydło podpisała rozporządzenie wprowadzające Nadnotecki Park Przemysłowy w Paterku do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej jako Podstrefa Nakło nad Notecią.

W następstwie wydanego rozporządzenia, w dniu 11 kwietnia 2017 r. w Sopocie została podpisana umowa regulująca współpracę pomiędzy Gminą Nakło nad Notecią a Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną. Umowę podpisał Burmistrz Sławomir Napierała przy kontrasygnacie Skarbnika Tomasza Angielczyka, a także Prezes Zarządu PSSE Aleksandra Jankowska.