PSI PSSE  

POZNAJ OFERTĘ
NADNOTECKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO
W PATERKU

Dnia 15 listopada obyła się konferencja poświęcona szansom i warunkom inwestowania na potencjalnych terenach Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Nakle nad Notecią.

W konferencji zorganizowanej w Nakielskim Ośrodku Kultury udział wzięło ok. 100 osób – przedsiębiorców, przedstawicieli firm banków oraz samorządowcy. Obecni byli również z-ca Prezydenta Bydgoszczy Mirosław Kozłowicz, Starosta Nakielski Tomasz Miłowski, Wicestarosta Powiatu Nakielskiego Andrzej Kinderman oraz Iwona Kozłowska, która będąc posłem, mocno wspierała działania nakielskiego samorządu przy powstawaniu parku przemysłowego. Uczestników przywitał Burmistrz Sławomir Napierała, naświetlając cel spotkania i aktualną sytuację parku przemysłowego w Paterku. O samym parku mówił z-ca Burmistrza Krzysztof Błoński. Przedstawicielka Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Joanna Gasek przedstawiła szanse i warunki inwestowania w ramach strefy, zwracając uwagę na ulgi, jakie mogą uzyskać przedsiębiorcy.