PSI PSSE  

POZNAJ OFERTĘ
NADNOTECKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO
W PATERKU

Dnia 19 stycznia o godz. 13:01 miało miejsce podpisanie pierwszej umowy na tereny inwestycyjne w Nadnoteckim Parku Przemysłowym w Paterku. Umowa została zawarta w formie aktu notarialnego pomiędzy Gminą reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Sławomira Napierałę, a przedsiębiorstwem Polimer Compomax Przedsiębiorstwo Produkcji Prefabrykatów Kompozytowych Sp. z o.o., reprezentowanym przez Prezesa Jacka Marka Szmidta oraz członka Zarządu Piotra Gołębiewskiego.

Dobrą informacją jest również to, że firma ma zamiar pozyskiwać pracowników na naszym lokalnym rynku pracy.